Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Publisert av Lars Dokmo den 06.03.18.

Årsmøte i Stjørdal Håndballklubb, 22.3.2018, klokken 19.00, møterom Elgen, Stjørdalshallen.

 

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.

  2. Godkjenne innkallingen og sakliste..

  3. Velge dirigent og referent samt 1 representant til å underskrive protokollen sammen med referenten.

  4. Behandle idrettslagets årsmelding.

  5. Behandle idrettslagets regnskap.

  6. Behandle innkomne forslag og saker.

  7. Fastsette medlemskontingent.

  8. Vedta idrettslagets budsjett.

  9. Foreta følgende valg;

a) Leder

b) 5 styremedlemmer (Foruten lederen konstituerer styret seg selv)

c) 2 revisorer

d) Valgkomité med leder og 1 medlem for neste årsmøte

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest torsdag 15.03.2018.

 

Stjørdal 05 mars 2018

Styret i SHK

Årsmøte 2018

tirsdag 06. mars kl. 07:38

5. div Frosta - SHK 21 - 31

onsdag 24. januar kl. 22:33

5. div Sparbu - SHK 24 - 30

onsdag 24. januar kl. 22:30

3. div Utleira - SHK 22-32 (12-17)

fredag 12. januar kl. 12:21

3. div Vikhammer HK - SHK 13-37 (7-19)

torsdag 07. desember kl. 20:06