I Håndbok for SHK finner du klubbens vedtekter og beskrivelser av ulike oppgaver som skal ivaretas i SHK.