I Håndbok for SHK finner du klubbens bestemmelser knyttet til drift av klubben.